Bli kontaktet

Bedrift eller konsulent

StartBank

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert en felles kvalifikasjonsordning for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK. Utviklingen av kvalifikasjonsordningen har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter.

Formålet med kvalifikasjonsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive kvalifiseringskriterier, og dette gjøre det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Kvalifikasjonsordningen er en trinnvis kvalifisering av leverandører. Trinn 1 kalles StartBANK for å uttrykke at dette er starten på en unik og meget viktig kvalifikasjonsprosess. BANK er forkortelse for Bygg- og AnleggsNæringens Kvalifikasjonsordning.

Denne kvalifikasjonsordningen er etablert i samarbeid med firmaet Achilles, som driver tilsvarende kvalifikasjonsordning for olje og gass, energi og transportsektoren. Achilles senter for drift av de ulike kvalifikasjonsordniger i Norden ligger i Arendal.

Webutvikling av Metronet

Fagmannformidling AS
"Fagfolk til næringslivet"

Sidekart